מחבר: daat
שירות לאזרחים ותיקים
גילעד פועלת לתת שירות מיטבי לאזרחים ותיקים, כמפורט באמנת השירות. כאזרח ותיק, כל שנתקלת בבעיה בקבלת שירות, באפשרותך לפנות לממונה על מתן השירות לאזרחים ותיקים, מר אפרים רצאבי, במייל: support@gilad-pension.co.ilקרא עוד