חברי הנהלה בכירה ונושאי משרה

יואב ערמוני

מנכ"ל

חנניה חן ציון

סמנכ"ל, מנהל אגף זכויות

לילך לב רם

רו"ח, מנהלת אגף כספים

אבי לנצ'יסקי

מנהל אגף פנסיה

אבי קמחי

מנהל אגף השקעות

סמדר טאיב

מנהלת מערכות מידע

ליאור מימון

עו"ד, מזכיר החברה ומנהל משאבי אנוש

זאב קלפהולץ

רו"ח, מבקר פנים

אפרים רצאבי

מנהל אגף שירות לקוחות

שמעון אשכנזי

מנהל סיכונים ראשי

מרב אהרוני

מנהלת אגף מינהל
  • עו"ד אודי אלפסי (גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג שנהב ושות' – משרד עורכי דין) – יועץ משפטי
  • אקטואר ישעיהו אורזיצר – אקטואר ראשי
  • רו"ח שי לוטרבך – הממונה על האכיפה והציות