שאלות ותשובות כלליות

מהו אופן העברת מסמכים חתומים בחתימה ממוחשבת?

  1. ניתן לשלוח טפסים/מסמכים חתומים בחתימה ממוחשבת לכתובת הדוא"ל: sherut@gilad-pension.co.il.
    את המסמכים יש לנעול בהתאם לאמור בחוזר סוכנים ויועצים 2016-10-5, סעיפים 3 ו-4.
  2. באמצעות המסלקה הפנסיונית.

כיצד גורם מתפעל מקבל הרשאה לבצע שירותים עבור מעסיק?

גורם מתפעל המבקש לבצע שירותים עבור מעסיק, נדרש הוא והמעסיק למלא "טופס הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו".

את הטופס יש לשלוח באמצעות המסלקה הפנסיונית או לכתובת דוא"ל: sherut@gilad-pension.co.il