חברי הדירקטוריון

 • שאול יהלום – יו"ר הדירקטוריון
 • אלי גוטמן
 • ד"ר אחיעזר שאקי
 • פלורה בוטבגה
 • עוזי ידיד
 • מלכה אנגרמן
 • ורד זיו און
 • אהובה טרי
 • ענת פרומקיס – דירקטורית חיצונית
 • אהוד נחתומי – דירקטור חיצוני
 • אלה קנטר לוי – דירקטורית חיצונית


דירקטוריון החברה מתכנס בהתאם לצרכי החברה ולפחות 8 פעמים בשנה.