המשכת ביטוח פנסיוני

המשכת ביטוח בקרן פנסיה ותיקה גילעד בעת שינוי מקום עבודה

עזבתם מקום עבודה בו בוטחתם בגילעד וברצונכם להמשיך לשמור על זכויותיכם?
מידע זה מיועד לכם.

גילעד הינה קרן פנסיה ותיקה וסגורה למצטרפים חדשים, אולם באפשרותכם להמשיך את הביטוח בגילעד באמצעות תשלום דמי גמולים שוטפים, וזאת באם טרם חלפו 24 חודשים מחודש הביטוח האחרון שלכם בגילעד.

מדוע חשוב לשמור על רצף הפקדות?

שמירה על רצף הפקדות מקנה כיסוי פנסיוני לקצבאות נכות ושאירי מבוטח פעיל ומשמרת את מכלול זכויותיכם בקרן הפנסיה.

איך אמשיך להפקיד דמי גמולים מעבודתי אצל מעסיק חדש?

עליכם להודיע למעסיק כי אתם זכאים להמשיך את הביטוח הפנסיוני שלכם במסגרת קרן הפנסיה גילעד, לוודא כי המעסיק פנה אל קרן הפנסיה והודיע שברצונכם להיות מבוטחים במסגרתה, וכי הוא מבצע את הנדרש, לרבות חתימה על הסכם המשכת חברות ככל שנדרש, לצורך הסדרת המשכת הביטוח והעברת התשלומים המתחייבים בגינכם לקרן הפנסיה גילעד.

אם במקום העבודה החדש לא מפרישים עבורכם דמי גמולים (למשל ב-6 החודשים הראשונים לעבודה), יש לכם אפשרות להפקיד דמי גמולים כ- ”עמית עצמאי”, על מנת לשמור על רצף זכויותיכם בקרן.

אם במקום העבודה החדש מפקידים עבורכם דמי גמולים, אך הם נמוכים מאלו שהופקדו עבורכם במקום העבודה הקודם, יש לכם אפשרות להפקיד את ההפרש כ- ”עמית עצמאי”, על מנת לשמור על היקף זכויותיכם במגבלות הקבועות בתקנון הקרן.

המשכת ביטוח בין כ"עמית שכיר" ובין כ"עמית עצמאי" מחייבת חתימה על הסכם המשכת חברות.

עליכם להמציא לקרן אישור הפסקת עבודה מהמעסיק הקודם. ללא אישור זה לא יוכל המעסיק החדש להפקיד עבורכם דמי גמולים לקרן הפנסיה שבמסגרתנו.

איך אמשיך להפקיד דמי גמולים אם אין לי מעסיק חדש?

ניתן להפריש דמי גמולים כ-“עמית עצמאי”. אלה השלבים הדרושים להשלמת התהליך:

 • יש להודיע לנו על עזיבת העבודה ועל רצונכם להפריש דמי גמולים כ"מבוטח עצמאי". הדרך הנוחה והמהירה היא לפנות לאגף זכויות במייל ולבקש להמשיך חברות כעצמאי.
 • יש למלא את הפרטים המופיעים להלן בטופס - בקשת הצטרפות והמשכת חברות לעמית עצמאי:
  • פרטיכם האישיים.
  • חודש הביטוח האחרון שלכם בקרן.
  • חודש חידוש הפקדת דמי הגמולים, בהתאם לבקשתכם מהקרן.
  • גובה דמי הגמולים שאתם מעוניינים להפקיד בקרן.
  • אופן ההצמדה של ההפקדה החודשית (למדד בלבד או בתוספת 2% לשנה).
 • לאחר קבלת פנייתכם יישלח אליכם טופס המשכת חברות וההסכם וכן טופס "הוראה לחיוב חשבון". ניתן לקבל את הטפסים בדואר, במייל או בפקס, לבחירתכם.
 • עליכם להחתים את הבנק שלכם על טופס "הוראה לחיוב חשבון" ולחתום בעצמכם עליו ועל טופס הבקשה להמשכת החברות ועל ההסכם להמשכת החברות.
 • את הטפסים החתומים ניתן לשלוח אלינו בדואר, בפקס, בדואר אלקטרוני או למוסרם במשרדי גילעד.

מהי ההפקדה המרבית לקרן?

השכר המרבי ממנו ניתן להפריש גמולים לקרן ("תקרת השכר") נקבע כממוצע של 12 המשכורות האחרונות מהן הופקדו דמי הגמולים לקרן הפנסיה.
עם גידול השכר שלכם במקום העבודה החדש, התקרה תוכל לגדול מדי שנה לכל היותר בשיעור עליית המדד ועוד תוספת של 2%.

בקשת הצטרפות והמשכת חברות לעמית עצמאי_נגיש
207.38 KB 2022.09.29
טופס ראשוני בקשת הצטרפות והמשכת חברות לעמית שכיר_נגיש
151.81 KB 2022.09.29