דף הבית גלעד

גילעד גמלאות לעובדים דתיים

גילעד גמלאות לעובדים דתיים (להלן: "קרן הפנסיה" או "הקרן") הוקמה בשנת 1960, והינה קרן פנסיה ותיקה המבטחת את חבריה בביטוח פנסיוני מקיף, הכולל פנסיית זקנה, פנסיית נכות ופנסיית שאירים. הקרן מנוהלת בנאמנות על ידי גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ (להלן: "גילעד" או "החברה") בהתאם לתקנות הקרן ובהתאם להוראות הדין, לרבות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד - 1964 וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005 והתקנות שהותקנו על-פיו, וכן על פי הוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן: "הממונה" או "רשות שוק ההון").
קרא עוד

חדשות גילעד

17.07.23

חדש! סרטון הסבר על תלוש הפנסיה

13.01.21

מיסוי קצבאות וטופס 101

על פי תקנות מס הכנסה, חובה על מקבלי גמלה להעביר בתחילת כל שנה טופס 101 (כרטיס עובד) לקרן...קרא עוד
28.01.21

הצטרפות גילעד לכרית הביטחון וההשפעה על הפנסיה שלך

מידע בנוגע להצטרפות גילעד לכרית הביטחון וההשפעה על הפנסיה שלךקרא עוד
12.02.24

סרטוני הסברה אודות האתר האישי החדש של גילעד

האתר האישי החדש של גילעד עלה לאוויר כאן תוכלו למצוא סרטוני הסברה על תכני האתר.קרא עוד
קרא עוד

לקביעת פגישה במחלקת שירות לקוחות - לחץ כאן

לקביעת פגישה

טפסים שימושיים להורדה

להלן קישור לשלושה טפסים שימושיים.
טפסים נוספים בנושאים שונים – ניתן להוריד כאן

בקשה לתשלום פנסיית זיקנה
164.62 KB 2023.01.15
דף הסבר עבור בקשה לתשלום פנסיית זיקנה
190.04 KB 2023.01.15
טופס 101
41.70 KB 2020.10.28