הפנסיה שלי

סרטון הסבר תלוש פנסיה

האם הפנסיה משתנה?

 • אחת לשנה בגמלת חודש ינואר, הפנסיה מוצמדת למדד, ככל שההצמדה למדד חיובית.
 • בקרן, מנגנון של איזון אקטוארי. ככל שלקרן גירעון אקטוארי, הפנסיה תופחת. ככל שלקרן עודף אקטוארי, העודף ישולם בפנסיה. כל זאת בהתאם לקבוע בתקנון הקרן.

איך אדע מהן זכויותיי?

 • הדרך הקלה לקבלת מידע היא באמצעות אתר האינטרנט, באזור המידע האישי.
 • מידי חודש ננפיק עבורכם תלוש פנסיה. בתלוש הפנסיה יפורט סכום הפנסיה ששולם לכם לצד ניכויי חובה וניכויי רשות. את התלושים נשלח אליכם במרוכז אחת לשלושה חודשים.

כיצד לקרוא ולהבין את תלוש הפנסיה?

 • לחצו על – הסבר תלוש פנסיה – כדי לראות תלוש פנסיה לדוגמה והנתונים המופיעים בו.
 • שימו  לב כי רכיבים מסוימים בתלוש הפנסיה המוצג תקפים למקרים מסוימים, וייתכן שלא יופיעו בכל התלושים.
 • תלוש הפנסיה לחודש דצמבר משמש גם כטופס 106. בתלוש זה מוצגים ריכוז התשלומים והניכויים המצטברים במהלך שנת המס.

מה עליי לעשות אם אני שוהה מעל חצי שנה בחו"ל?

אם יצאתם לתקופה ארוכה לחו"ל (מעל 6 חודשים), או שהעתקתם את מגוריכם לחו"ל, עליכם להגיש לנו אחת ל-6 חודשים – אישור חיים – כתנאי להמשך תשלום הפנסיה באופן שוטף.

את אישור החיים, יש לאמת באמצעות אחד מהגורמים המפורטים להלן:

 • אישור קונסול ישראל.
 • אישור נוטריון מוסמך במדינות החתומות על אמנת אפוסטיל.
 • אישור חיים חתום על ידי מקבל הקצבה שהוגש למוסד לביטוח לאומי, מלווה בהצגת הוכחה להמשך תשלום קצבה על ידי המוסד לביטוח לאומי במועד מאוחר ממועד הגשת אישור החיים. אם האישור חתום על ידי נוטריון/קונסול/אפוסטיל ניתן להגיש אותו ללא הצגת הוכחה להמשך תשלום קצבה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • אם מקבל הקצבה מאושפז במקום סיעודי נדרש אישור מהנהלת המוסד.
 • במקרה בו מצבו הבריאותי של מקבל הקצבה אינו מאפשר לו לחתום על אישור חיים עליו להמציא אסמכתא רלוונטית.
 • בעת ביקור בישראל יש לאמת חתימה בפני עו"ד או בפני נציג הקרן.

את האישור יש לשלוח לקרן.

חשוב לדעת!

בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מקבלת קרן פנסיה מרשות האוכלוסין וההגירה מידע על שהותו של כל מקבל קצבה מחוץ לישראל למשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, לצורך בדיקת זכאותו להמשך קבלת קצבה מקרן הפנסיה.

מהו טופס 101 ("כרטיס עובד")?

בטופס 101 אתם נדרשים למלא את פרטיכם האישיים ולהצהיר האם קיימת לכם הכנסה נוספת, או שאין לכם הכנסה נוספת (פרט לקצבה מהקרן ומהביטוח הלאומי). אם הצהרתם על הכנסה נוספת, עליכם לערוך תיאום מס במשרד פקיד השומה באזור מגוריכם.

את הטופס יש להגיש במקרים הבאים:

 • במקרה בו נתבקשתם על ידנו למלא טופס 101.
 • כאשר חל שינוי בפרטיכם האישיים.
 • אם יש לכם זכאות לקבלת הטבת מס עקב מגורים ב"יישוב מוטב" והפנסיה מהקרן היא הכנסתכם היחידה, יהיה עליכם להגיש מדי שנה טופס 101 בצירוף אישור הרשות המקומית.
 • אם קיבלתם פטור ממס עקב נכות לצמיתות והפנסיה מהקרן היא הכנסתכם היחידה, עליכם להגיש טופס 101 בצירוף אישור הפטור מאת מס הכנסה.
 • אם אתם זכאים להטבות מס נוספות והפנסיה מהקרן היא הכנסתכם היחידה, עליכם להגיש טופס 101 בצירוף האישור הנדרש (כגון: חד הורי, תשלום מזונות).

איך מגישים טופס 101?

 • בכל שנה ישלח אליכם טופס 101 עם פרטיכם האישיים.
 • לאחר מילוי וחתימה ניתן להשיב את הטופס בדואר, להגישו במרכז השירות שלנו –
  לשלוח אותו בפקס למספר 03-5765864  או לשלוח למייל Sherut@gilad-pension.co.il

הסבר למילוי טופס 101

לקבלת הסבר למילוי טופס 101 – לחץ כאן >>