תשואות

תשואה מצטברת מתחילת השנה

2022תשואה נומינלית ברוטו מצטברת
ינואר – מאי4.037%-

תשואה שנתית עבור שנים שעברו

שנהתשואה נומינלית ברוטו
202111.487%
20203.149%
201916.282%
20180.145%
20176.99%
20165.22%
20159.46%