תשואות

תשואה מצטברת מתחילת השנה

2024תשואה נומינלית ברוטו מצטברת
ינואר- אפריל0.764%

תשואה שנתית עבור שנים שעברו

שנהתשואה נומינלית ברוטו
20225.243%-
202111.487%
20203.149%
201916.282%
20180.145%
20176.99%
20165.22%
20159.46%