תשואות

תשואה מצטברת מתחילת השנה

2020תשואה נומינלית ברוטו מצטברת
ינואר-אוקטובר0.377%

תשואה שנתית עבור שנים שעברו

שנהתשואה נומינלית ברוטו
201916.282%
20180.145%
20176.99%
20165.22%
20159.46%