בעלי מניות ושליטה ומבנה אחזקות

חברת גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ הנה חברה בבעלותה המלאה של עמיתי קרן הפנסיה הוותיקה גילעד גמלאות לעובדים דתיים.


תרשים מבנה אחזקות

עמיתי הקרן 100% שליטה, גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע'מ