כללים בנוגע לבירור ויישוב תביעות
מידע בדבר הליך בירור זכאות הגשת בקשה ומסמכים נדרשים לקבלת פנסיית נכות
642.79 KB 2020.09.08
מידע בדבר הליך בירור זכאות הגשת בקשה ומסמכים נדרשים לקבלת פנסיית שאירים
563.07 KB 2020.09.08
טבלת מועדים בהתאם לחוזר 2016-9-9 יישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור
143.82 KB 2020.09.08
מערכת כללים בהתאם לחוזר 2016-9-9 יישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור
173.29 KB 2020.09.08