הסכמי רציפות
הסכם רציפות בין הקרנות
627.06 KB 2020.08.10
הסכם רציפות המוסדות להשכלה גבוהה
150.83 KB 2020.08.10
הסכם רציפות מרכז השלטון המקומי
326.10 KB 2020.08.10
הסכם רציפות שירות המדינה
459.69 KB 2020.08.10