מסמכים חתומים בחתימה ממוחשבת

הנחיות לעמית / בעל רישיון

חתימה ממוחשבת, מאפשרת אימות זהותו של הלקוח ואת אבטחת תוכן המסמכים המועברים לקרן פנסיה על ידי עמית או באמצעות יועץ / סוכן.

להלן נוהל העבודה לשם העברת קבצים החתומים בחתימה ממוחשבת של הלקוח או של בעל הרישיון:

  1. ניתן לשלוח טפסים / מסמכים חתומים בחתימה ממוחשבת לכתובת הדוא"ל: sherut@gilad-pension.co.il
  2. את המסמכים יש לנעול בהתאם לאמור בחוזר סוכנים ויועצים 2016-10-5, סעיפים 3 ו-4.
  3. מענה לפנייתכם יתקבל בהתאם לזמן הטיפול המוגדר לכל מסמך.
  4. אם המסמך: יתקבל לא נעול / החתימה תהיה לא תקינה / יהיה חוסר במסמכים – תישלח תגובה לשולח לצורך תיקון או השלמת החסר.