עסקאות עם צדדים קשורים
דוח עסקאות והשקעות בצדדים קשורים 31.12.23
44.17 KB 2024.04.01
דוח עסקאות והשקעות בצדדים קשורים 31.12.22
133.04 KB 2023.03.30
תיאור צדדים קשורים ורשימת עסקאות עם צדדים קשורים – נכון ליום 31.12.2021
51.67 KB 2022.03.31
תיאור צדדים קשורים ורשימת עסקאות עם צדדים קשורים – נכון ליום 31.12.2020
48.51 KB 2021.03.25
תיאור צדדים קשורים ורשימת עסקאות עם צדדים קשורים – נכון ליום 31.12.2019
35.69 KB 2020.07.22
תיאור צדדים קשורים ורשימת עסקאות עם צדדים קשורים – נכון ליום 31.12.2018
490.66 KB 2020.07.22
תיאור צדדים קשורים ורשימת עסקאות עם צדדים קשורים – נכון ליום 31.12.2017
487.88 KB 2020.07.22
תיאור צדדים קשורים ורשימת עסקאות עם צדדים קשורים – נכון ליום 31.12.2016
492.14 KB 2020.07.22