סיום העסקה

עובד אשר סיים את עבודתו (במסגרת ניתוק יחסי עבודה, ולא הפסקה זמנית) צריך לקבל מהמעסיק עבור קרן הפנסיה גילעד:

  • מכתב סיום עבודה.
  • טופס 161.

אישור על יתרת כספי הפיצויים בקרן הפנסיה לצורך מילוי טופס 161, ניתן להפיק ישירות מאתר האינטרנט האישי למעסיקים של גילעד.

אנו ממליצים להפנות את העובד אל גילעד לצורך קבלת מידע על האפשרויות העומדות לפניו.

חשוב לדעת! עובד שסיים את עבודתו צריך לפנות לגילעד על מנת להסדיר את המשך ביטוחו על מנת לשמור על רצף זכויות.

על המעסיק להעביר לקרן הפנסיה גילעד:

  • הודעה על סיום העסקת עובד – המכיל את תקופת ההעסקה, מועד סיום ההעסקה וזכאות העובד לרכיב הפיצויים ששולם לקרן הפנסיה גילעד.
  • הודעה על סיום פעילות מעסיק – מעסיק שלו אין עוד עובדים המבוטחים בקרן הפנסיה הותיקה גילעד, יודיע לגילעד על כך בכתב.

על המעסיק לכלול את העובד (וכל פרטיו) ברשימת הדיווח החודשית ולציין בה את סיבת הפסקת התשלומים בגין העובד (במקרה זה – סיום יחסי עבודה) ומועד ההפסקה.