חדשות
חדש! סרטון הסבר על תלוש הפנסיה
שירות לאזרחים ותיקים
גילעד פועלת לתת שירות מיטבי לאזרחים ותיקים, כמפורט באמנת השירות. כאזרח ותיק, כל שנתקלת בבעיה בקבלת שירות, באפשרותך לפנות לממונה על מתן השירות לאזרחים ותיקים, מר אפרים רצאבי, במייל: support@gilad-pension.co.ilקרא עוד
הצטרפות גילעד לכרית הביטחון וההשפעה על הפנסיה שלך
מידע בנוגע להצטרפות גילעד לכרית הביטחון וההשפעה על הפנסיה שלךקרא עוד
מיסוי קצבאות וטופס 101
על פי תקנות מס הכנסה, חובה על מקבלי גמלה להעביר בתחילת כל שנה טופס 101 (כרטיס עובד) לקרן הפנסיה המשלמת.קרא עוד
סרטי הסברה חדשים בנושאים: השקעות בגילעד; השפעות ירידת הריבית בעולם
סקירת פעילות ההשקעה של קרן גילעד בשנים האחרונות; מנכ"ל גילעד משוחח עם פרופ' אמיר ברנע בנושא השפעת ירידות הריבית בעולם על זכויות הפנסיה של העמיתים והגמלאיםקרא עוד
אתר האינטרנט התדמיתי החדש של חברת גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ
אתר האינטרנט הציבורי-תדמיתי החדש של גילעד עלה לאוויר.קרא עוד
הממשק האינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו
הממשק האינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרוקרא עוד
ניהול מסמכים דיגיטלי חדש בחברת גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ
קרן הפנסיה גילעד הוותיקה בחרה ב-Open Text, כתשתית הארגונית לניהול המסמכים בארגון.קרא עוד