חדשות
עדכון בנוגע לשינוי במספרי הטלפון של אגף שירות הלקוחות בחברה
עדכון בנוגע לשינוי במספרי הטלפון של אגף שירות הלקוחות בחברה.קרא עוד
אתר האינטרנט התדמיתי החדש של חברת גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ
אתר האינטרנט הציבורי-תדמיתי החדש של גילעד עלה לאוויר.קרא עוד
הממשק האינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו
הממשק האינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרוקרא עוד
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת
ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של חברי/בעלי המניות בחברהקרא עוד
מגיפת הקורונה – הסדרי עבודה מיוחדים בשירות הלקוחות
פירוט הסדרי העבודה בשירות הלקוחות של גילעד בשל מגיפת הקורונה.קרא עוד
ניהול מסמכים דיגיטלי חדש בחברת גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ
קרן הפנסיה גילעד הוותיקה בחרה ב-Open Text, כתשתית הארגונית לניהול המסמכים בארגון.קרא עוד