סרטי הסברה חדשים בנושאים: השקעות בגילעד; השפעות ירידת הריבית בעולם

סקירת פעילות ההשקעה של קרן גילעד בשנים האחרונות

מנכ"ל גילעד משוחח עם פרופ' אמיר ברנע בנושא השפעת ירידות הריבית בעולם על זכויות הפנסיה של העמיתים והגמלאים