שינויים בתקנות קרן הפניסה ב-12 החודשים האחרונים – נכון ל-28.12.2020