ארכיונים: Files
דו"ח כספי קרן פנסיה לרבעון שלישי 2023
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון שלישי 2023
דו"ח דירקטוריון לרבעון שלישי 2023
דוח חודשי 10-2023
מרכיבי תשואה רבעון 3-2023
דוח חודשי 9-2023
דוח אסיפות 01.01.2023-27.11.2023_נגיש
דוח חודשי 8-2023
טופס פרטים ליצירת קשר בעת שהות מחוץ לישראל
טופס אישור חיים