הפחתת זכויות – מכתב הסבר מורחב לעמיתי וגמלאי גילעד לאתר האינטרנט 26012021