הליך בדיקת זכאות – מוטבים לכספים בחשבון של עמית שנפטר