2019

טפסים להורדה

דו"ח כספי קרן הפנסיה לשנת 2019
2.40 MB 2022.07.05
דו"ח כספי קרן הפנסיה לרבעון שלישי 2019
585.19 KB 2022.07.05
דו"ח כספי קרן הפנסיה לרבעון שני 2019
561.23 KB 2022.07.05
דו"ח כספי קרן הפנסיה לרבעון ראשון 2019
522.97 KB 2022.07.05
דו"ח אקטוארי לשנת 2019
1,018.70 KB 2022.07.05
דו"ח כספי חברה מנהלת לשנת 2019
833.25 KB 2022.07.05
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון שלישי 2019
508.22 KB 2022.07.05
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון שני 2019
509.73 KB 2022.07.05
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון ראשון 2019
534.30 KB 2022.07.05
דו"ח דירקטוריון לשנת 2016
838.92 KB 2020.07.19
דו"ח דירקטוריון לרבעון שלישי 2019
549.81 KB 2022.07.05
דו"ח דירקטוריון לרבעון ראשון 2019
440.33 KB 2022.07.05
דו"ח דירקטוריון לרבעון שני 2019
685.61 KB 2020.07.22
דו"ח תקופתי לשנת 2019
402.66 KB 2022.07.05