2019

טפסים להורדה

דו"ח כספי קרן הפנסיה לשנת 2019
702.40 KB 2020.07.22
דו"ח כספי קרן הפנסיה לרבעון שלישי 2019
547.43 KB 2020.07.22
דו"ח כספי קרן הפנסיה לרבעון שני 2019
552.80 KB 2020.07.22
דו"ח כספי קרן הפנסיה לרבעון ראשון 2019
495.70 KB 2020.07.22
דו"ח אקטוארי לשנת 2019
988.37 KB 2020.07.22
דו"ח כספי חברה מנהלת לשנת 2019
453.28 KB 2020.07.22
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון שלישי 2019
462.34 KB 2020.07.22
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון שני 2019
468.40 KB 2020.07.22
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון ראשון 2019
400.20 KB 2020.07.22
דו"ח דירקטוריון לשנת 2016
838.92 KB 2020.07.19
דו"ח דירקטוריון לרבעון שלישי 2019
422.66 KB 2020.07.22
דו"ח דירקטוריון לרבעון ראשון 2019
347.56 KB 2020.07.22
דו"ח דירקטוריון לרבעון שני 2019
685.61 KB 2020.07.22
דו"ח תקופתי לשנת 2019
252.38 KB 2020.07.22