2018

טפסים להורדה

דו"ח כספי קרן הפנסיה לשנת 2018
665.44 KB 2022.07.05
דו"ח כספי קרן הפנסיה לרבעון שלישי 2018
556.80 KB 2022.07.05
דו"ח כספי קרן הפנסיה לרבעון שני 2018
573.11 KB 2022.07.05
דו"ח כספי קרן הפנסיה לרבעון ראשון 2018
545.94 KB 2022.07.05
דו"ח אקטוארי לשנת 2018
1.11 MB 2022.07.05
דו"ח כספי חברה מנהלת לשנת 2018
689.09 KB 2022.07.05
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון שלישי 2018
589.40 KB 2022.07.05
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון שני 2018
509.80 KB 2022.07.05
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון ראשון 2018
492.70 KB 2022.07.05
דו"ח דירקטוריון לשנת 2018
726.48 KB 2022.07.05
דו"ח דירקטוריון לרבעון שלישי 2018
548.19 KB 2022.07.05
דו"ח דירקטוריון לרבעון שני 2018
485.90 KB 2022.07.05
דו"ח דירקטוריון לרבעון ראשון 2018
672.05 KB 2022.07.05
דו"ח תקופתי לשנת 2018
519.92 KB 2022.07.05