הלוואות לעמיתי גילעד בבנק אגוד

עמית גילעד יקר,

בנק אגוד שמח להעמיד לרשותך הלוואה לכל מטרה, ללא ריבית וללא הצמדה לפותחי חשבון משכורת באגוד.

להלן תנאי ההלוואה:

סכוםעד 30,000 ₪
 מספר תשלומיםעד 24 תשלומים חודשיים
ריביתללא ריבית וללא הצמדה
עמלת טיפול באשראים ובטחונותפטור
 תנאי סילוקקרן וריבית כל חודש

תנאים לקבלת ההלוואה:

 • העברת משכורת לחשבון בבנק אגוד בגובה 7,000 ₪ נטו ומעלה.
 • ביצוע 8 פעולות בחשבון בחודש או שימוש בכרטיס אשראי של בנק אגוד מעל 2,000 ₪ בחודש.
 • ההלוואה תועמד בריבית קבועה של 7% ותוחזר לבנק ב-24 תשלומים חודשיים שווים ורצופים. בגין כל חודש בו יעמוד החשבון בתנאי המסלול, יזכה הבנק את חשבון הלקוח בסכום הריבית אשר שולמה בחשבון בגין ההלוואה.
 • בגין כל חודש שבו לא יעמוד החשבון בתנאים המזכים בהטבה כמפורט למעלה, ישלם הלקוח את קרן ההלוואה בתוספת הריבית.

הלוואה ללקוחות שלא יעבירו משכורת:

 • גובה ותנאי ההלוואה יקבעו בהתאם לטיב הלקוח.

הערות:

 • ההלוואות מיועדות ללקוחות פרטיים חדשים וקיימים כאחד.
 • הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע או להפסיק אותו בכל עת וללא הודעה מוקדמת מראש.
 • אישור ההלוואה וקביעת תנאי ההלוואה לפי נוהלי הבנק ובהתאם לשיקול דעת הנהלת הסניף.
 • הפרסום אינו מהווה הצעה לקבלת אשראי. 
 • עמלות ההלוואה והביטחונות כנהוג בבנק.
 • גילעד אינה מעמידה כל בטוחה כלפי הבנק, אינה צד להסכם ההלוואה בינך ובין הבנק, אינה בקיאה בפרטיו ולא בדקה את תנאי האשראי המוצע על-ידי הבנק כאמור.
  ההטבה המוצעת לעמיתי גילעד, מוצעת מטעם הבנק בלבד.
 • להורדת טופס בקשה להלוואה – לחץ כאן >>
 • לאתר הבנק – לחץ כאן >>