הלוואות לעמיתי גילעד בבנק מזרחי טפחות

בנק מזרחי טפחות רואה בעמיתי גלעד פלח אוכלוסייה ייחודי ומציע לכם הצעת הלוואות ייחודיות (ללקוחות שיעבירו משכורת של לפחות 7,000 ש"ח ליחיד או 10,000 ש"ח לזוג), וכן הצעות לניהול חשבון עיקרי במזרחי טפחות.

אנו מציעים לעמיתי גילעד הלוואות כמפורט להלן:

  • סכום הלוואה מרבי: עד 80,000 ₪.
  • עמלות: העמית יהיה פטור מעמלת עריכת מסמכים, עמלת סילוקין.

שעור ריבית שנתית בריבית ניידת להלוואה:

תקופת ההלוואהעמית המעביר שכר לבנקעמית שאינו מעביר משכורת לבנק
עד 36 חודשיםפריים בתוספת 1.65%פריים בתוספת 2.95%
עד 60 חודשיםפריים בתוספת 1.95% 

הערות:

  • ההלוואה תאושר על ידי הבנק בכפוף להצגת 3 תלושי שכר אחרונים ודפי החשבון אליו מועבר השכר ל-3 החודשים האחרונים. ההחזר החודשי של ההלוואה לא יעלה על 25% ממשכורת העובד נטו. 
  • מובהר בזאת כי גלעד אינה מעמידה כל בטוחה כלפי הבנק, אינה צד להסכם ההלוואה בינך ובין הבנק, אינה בקיאה בפרטיו ולא בדקה את תנאי האשראי המוצע על-ידי הבנק כאמור. 
    ההטבה המוצעת לעמיתי גלעד מוצעת מטעם הבנק בלבד.
  • פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הבנקאי בסניף או במוקד 8860*.
  • להורדת טופס בקשה להלוואה – לחץ כאן >>
  • לאתר הבנק – לחץ כאן >>