faq category: גמלאים
מה עליי לעשות אם אני שוהה מעל חצי שנה בחו"ל?
אם יצאתם לתקופה ארוכה לחו"ל (מעל 6 חודשים), או שהעתקתם את מגוריכם לחו"ל, עליכם להגיש לנו אחת ל-6 חודשים – אישור חיים – כתנאי להמשך תשלום הפנסיה באופן שוטף. את אישור החיים, יש לאמת באמצעות אחד מהגורמים המפורטים להלן: אישור...קרא עוד
כיצד לקרוא ולהבין את תלוש הפנסיה?
לחצו על – הסבר תלוש פנסיה – כדי לראות תלוש פנסיה לדוגמה והנתונים המופיעים בו. שימו  לב כי רכיבים מסוימים בתלוש הפנסיה המוצג תקפים למקרים מסוימים, וייתכן שלא יופיעו בכל התלושים. תלוש הפנסיה לחודש דצמבר משמש גם כטופס 106. בתלוש זה מוצגים...קרא עוד
איך אדע מהן זכויותיי?
הדרך הקלה לקבלת מידע היא באמצעות אתר האינטרנט, באזור המידע האישי. מידי חודש ננפיק עבורכם תלוש פנסיה. בתלוש הפנסיה יפורט סכום הפנסיה ששולם לכם לצד ניכויי חובה וניכויי רשות. את התלושים נשלח אליכם במרוכז אחת לשלושה חודשים.קרא עוד
איך מגישים טופס 101?
בכל שנה ישלח אליכם טופס 101 עם פרטיכם האישיים. לאחר מילוי וחתימה ניתן להשיב את הטופס בדואר, להגישו במרכז השירות שלנו – לשלוח אותו בפקס למספר 03-5765864  או לשלוח למייל Sherut@gilad-pension.co.ilקרא עוד
האם הפנסיה משתנה?
אחת לשנה בגמלת חודש ינואר, הפנסיה מוצמדת למדד, ככל שההצמדה למדד חיובית. בקרן, מנגנון של איזון אקטוארי. ככל שלקרן גירעון אקטוארי, הפנסיה תופחת. ככל שלקרן עודף אקטוארי, העודף ישולם בפנסיה. כל זאת בהתאם לקבוע בתקנון הקרן.קרא עוד
מהו טופס 101 ("כרטיס עובד")?
בטופס 101 אתם נדרשים למלא את פרטיכם האישיים ולהצהיר האם קיימת לכם הכנסה נוספת, או שאין לכם הכנסה נוספת (פרט לקצבה מהקרן ומהביטוח הלאומי). אם הצהרתם על הכנסה נוספת, עליכם לערוך תיאום מס במשרד פקיד השומה באזור מגוריכם. את הטופס יש להגיש במקרים הבאים:...קרא עוד