מי נחשב כיורש?

מי שרשום כיורש על פי צו ירושה של המבוטח שנפטר, או על פי צו קיום צוואה.