מה קורה אם צברתי מעבר לזכאות לפנסיה מרבית?

  • אם צברת את מלוא זכויות הפנסיה לפני שהגעת לגיל פרישה (במשך 35 שנים שהם 420 חודשי הפקדות לקרן), ולאחר מכן המשכת להפקיד לקרן, יגיע לך "מענק שנים עודפות":
    סכום חד פעמי בגובה של 8.75% מהשכר הקובע עבור כל חודש עודף.
  • אם צברת 70% מהשכר הקובע לפנסיה והמשכת להפקיד לקרן דמי גמולים לאחר גיל הפרישה, דמי גמולים אלו יוחזרו לך במועד פרישתך מהקרן או לחלופין תוכל לבקש לקבלם כתוספת חודשית לפנסיה.
  • אם צברת 70% מהשכר הקובע לפנסיה ועברת את גיל פרישה, תהיה זכאי לתוספת לפנסיה, בהתאם למקדמי ההתאמה הקבועים בתקנון.

חשוב לדעת!

מענק "שנים עודפות" מחושב באופן אוטומטי על ידי הקרן ואין צורך להגיש בקשה מיוחדת לכך. לעניין "החזר דמי גמולים", ברירת המחדל הינה לקבל זאת כסכום חד פעמי, אלא אם הגשת בקשה לקבל זאת כתוספת חודשית לפנסיה. המענק והחזר דמי הגמולים עשויים להיות חייבים במס.