מה קורה אם צברתי זכויות בכמה קרנות?

  • זכויות שנצברו ביותר מקרן פנסיה ותיקה אחת אשר עמה קיים הסדר רציפות או פנסיה תקציבית אשר נחתם עמה הסכם רציפות, יקובצו לפנסיה אחת בעת היציאה לפנסיית זקנה.
  • תשלום הפנסיה יבוצע על ידי הקרן האחרונה בה הופקדו כספים.