מה התהליך שעליי לבצע בהתאם לסכום שצברתי?

  • עמיתים בקרן עם צבור סכום של עד 8,145 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות הדין. הסכום מעודכן נכון לתאריך 01.01.2020) רשאים למשוך את הכספים ללא טפסים נלווים. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות. לאחר אימות ובדיקת זכאות, תישלח אליכם המחאה. לחלופין ניתן לבקש לקבל את הכסף בהעברה בנקאית. לשם כך נדרש להמציא אסמכתא של פרטי חשבון.
  • בקשה למשיכת כספים בסכום העולה על 100,000 ₪ מחייבת חתימה על טופס הבקשה בפני נציג הקרן.
  • את טפסי הבקשה והמסמכים הנלווים ניתן למצוא בעמוד טפסים להורדה.