מה הם תנאי הזכאות לפנסיית זקנה?

  • הגעת לגיל פרישה.
  • סכום הפנסיה שצברת הוא 5% מהשכר הממוצע במשק לפחות, או שצברת זכויות לפנסיה במשך 120 חודשי הפקדות לפחות.
  • לא בוצע החזר כספים בעבר.

חשוב לדעת!

אם הגשת בקשה לפנסיה, אם קיבלת קצבת נכות מהקרן למשך התקופה הקבועה בתקנון הקרן – לא תהיה לך, לשאיריך או ליורשיך זכות למשוך את ערכי הפדיון שנצברו בקרן בסכום חד פעמי.