מהם תנאי הזכאות למשיכת כספים?

זכאותכם למשיכת כספים תיקבע בהתמלא כל התנאים הבאים:
  • אינכם מקבלים קצבת זקנה מהקרן.
  • לא קיבלתם קצבת נכות מהקרן.
  • נותקו יחסי העבודה ביניכם לבין המעסיק האחרון שביטח אתכם בקרן.
  • אין בקרן רישום על חוב, הלוואה, או עיקולים על שמכם.
  • אין רציפות זכויות בין הקרן לבין פנסיה תקציבית מהמדינה, מרשות מקומית, או מכל גוף אחר עמו לקרן יש הסכם רציפות זכויות חתום.