מהו טופס 101 ("כרטיס עובד")?

בטופס 101 אתם נדרשים למלא את פרטיכם האישיים ולהצהיר האם קיימת לכם הכנסה נוספת, או שאין לכם הכנסה נוספת (פרט לקצבה מהקרן ומהביטוח הלאומי). אם הצהרתם על הכנסה נוספת, עליכם לערוך תיאום מס במשרד פקיד השומה באזור מגוריכם.

את הטופס יש להגיש במקרים הבאים:

  • במקרה בו נתבקשתם על ידנו למלא טופס 101.
  • כאשר חל שינוי בפרטיכם האישיים.
  • אם יש לכם זכאות לקבלת הטבת מס עקב מגורים ב"יישוב מוטב" והפנסיה מהקרן היא הכנסתכם היחידה, יהיה עליכם להגיש מדי שנה טופס 101 בצירוף אישור הרשות המקומית.
  • אם קיבלתם פטור ממס עקב נכות לצמיתות והפנסיה מהקרן היא הכנסתכם היחידה, עליכם להגיש טופס 101 בצירוף אישור הפטור מאת מס הכנסה.
  • אם אתם זכאים להטבות מס נוספות והפנסיה מהקרן היא הכנסתכם היחידה, עליכם להגיש טופס 101 בצירוף האישור הנדרש (כגון: חד הורי, תשלום מזונות).