מהו גיל הפרישה?

  • גיל הפרישה לפנסיה נקבע בהתאם לתקנון קרן הפנסיה.
  • לנשים גיל 60 ולגברים גיל 65 (ניתן להקדים לגיל 60 בהקדמת פרישה).

גיל הפרישה קבוע בתקנון קרן הפנסיה והוא עשוי להשתנות. לפיכך, מועד הפרישה המזכה בפנסיית זקנה מלאה מהקרן ייקבע לפי נוסח התקנון התקף במועד פרישתך בפועל לפי תאריך לידתך.