כיצד לקרוא ולהבין את תלוש הפנסיה?

  • לחצו על – הסבר תלוש פנסיה – כדי לראות תלוש פנסיה לדוגמה והנתונים המופיעים בו.
  • שימו  לב כי רכיבים מסוימים בתלוש הפנסיה המוצג תקפים למקרים מסוימים, וייתכן שלא יופיעו בכל התלושים.
  • תלוש הפנסיה לחודש דצמבר משמש גם כטופס 106. בתלוש זה מוצגים ריכוז התשלומים והניכויים המצטברים במהלך שנת המס.