האם אפשר להקדים את הפרישה?

  • פרישה מוקדמת אפשרית מגיל 60 אם המעסיק שמעביר עבורך הפקדות לקרן נתן הסכמתו לפרישה או אם לא מועברים בגינך דמי גמולים שוטפים לקרן.
  • אם הקדמת את פרישתך, הפנסיה שלך תהיה מופחת בהתאם למקדמי הפחתה הקבועים בתקנון.