האם אפשר לדחות את הפרישה?

  • ניתן להמשיך להפקיד דמי גמולים לקרן לאחר גיל הפרישה והזכאות לפנסיה תחל במועד  בו הפסקת להפקיד  את דמי הגמולים.
  • אם בהגיעך לגיל הפרישה עמדת בתנאי הזכאות לפנסיית זקנה וטרם צברת זכות לפנסיה מרבית (70%), דחיית הפרישה והמשך ההפקדות לקרן יאפשרו לך לצבור מדי שנה 3.5% מהשכר הקובע לפנסיה.