האם אחויב במס בשל משיכת הכספים?

על פי הוראות הדין, ייתכן שמשיכת כספים מקרן הפנסיה בסכום שמעל 8,145 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות הדין. הסכום מעודכן נכון לתאריך 01.01.2020), תהיה כרוכה בחיובי מס. דמי הגמולים מחולקים לרכיבי תגמולים ופיצויים וקיימת הבחנה בין מיסוי כספי התגמולים למיסוי כספי הפיצויים. המס במקור החל על כספי התגמולים הוא 35% ואילו המס המירבי על כספי הפיצויים הוא בשיעור של 47% נכון לשנת 2017. במשיכת כספי תגמולים שהופקדו לקרן עד לתאריך 31.12.1999, מבוטח יוכל לקבל פטור ממס, אם הוא עומד באחד מהקריטריונים הבאים:
  • המבוטח לא עבד כשכיר במשך 6 חודשים רצופים מיום עזיבת מקום העבודה האחרון שהפקיד עבורו כספים בקרן.
  • המבוטח מעל גיל 60.
משיכת כספי תגמולים שהופקדו לקרן החל מתאריך 1.1.2000, חייבת בניכוי מס במקור, בשיעור של 35%, או המס השולי של המבוטח, לפי הגבוה מבין השניים. ניתן לפנות לשירות לקוחות לצורך בדיקת זכאות לפטור מניכוי מס. אם אתם זכאים להחזר מס לאחר קבלת התשלום מהקרן, עליכם לפנות למס הכנסה שיבצע עבורכם את ההחזר. במקרים המתאימים תופנו לרשויות המס לצורך קבלת אישור מפקיד שומה על גובה המס שעליכם לשלם.