אילו מסמכים עליך להגיש לנו לצורך קבלת פנסיית זקנה?

לטופס הבקשה לקבלת פנסיית זקנה יש לצרף את המסמכים הבאים (בלעדי מסמכים אלו לא נוכל להתחיל את הטיפול בבקשתך):

מסמכים אישיים:

 • צילום תעודת זהות כולל הספח. אם תעודת זהות ביומטרית יש לצלם את שני צידי התעודה.
 • צילום תעודת זהות של בן/בת הזוג (במידה ויש).
 • במידה והינך מבקש ליהנות מפטור ממס (ככל שהדבר ניתן) ביחס לקצבה שתשולם לך, הינך מתבקש להמציא אישור פקיד שומה.
 • הצהרה לצורך חישוב תקופה כוללת – נדרש אם חודש ההפקדה הראשון לקרן היה לפני אפריל 1984 והתקופה שחלפה מחודש ההפקדה הראשון ועד תאריך היציאה לפנסיה קטנה מ-35 שנים.

מסמכים מהבנק:

 • המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על-ידי הבנק.

מסמכים מיוחדים:

 • העתק הסכם רציפות זכויות מגוף שאינו קרן ותיקה (אם קיים).
 • אישור תושבות (אם מגוריך ביישוב הזכאי להנחה בדין מגורים ביישוב ספר).

טפסים שעל המעסיק להעביר:

 • טופס הודעת מעסיק על פרישה – בגין המעסיק הפעיל (המעסיק המשלם לגילעד בסמיכות לפרישתך לפנסיה). נדרש בגין כל מעסיק פעיל.

 מסמכים נוספים עבור עובדי הוראה:

 • טופס פירוט חלקיות משרה (מכל המעסיקים שהתחלת לעבוד אצלם לפני ה 1/1/2005).
 • טופס פירוט שכר של המורה (מכל המעסיקים שעבדת אצלם בשנים 2001-2004)
 • העתקי 38 תלושי שכר בגין חודשים 1/2001 עד 2/2005.

בהעדר או באי תקינות מסמכים אלו, יבוצע חישוב לפי המידע הקיים בקרן.

 מסמכים נוספים עבור עובדי אוניברסיטת בר אילן בדירוג דרגה:

 • טופס פירוט חלקיות משרה.
 • טופס דרוג דרגה חתום על ידי המעסיק.

טפסים אלו נמצאים אצל מעסיקך (ניתן לבקש טופס ריק מגילעד). בהעדר מסמכים אלו יבוצע חישוב לפי המידע הקיים בקרן.

חשוב לדעת!

חשוב להגיש את טופס הבקשה לקבלת פנסיית זקנה ואת המסמכים הנלווים שלושה חודשים לפחות לפני מועד הפרישה המתוכנן. רק הגשת כל המסמכים תאפשר לקרן לקדם את הטיפול בבקשתך.