איך מחשבים את פנסיית הזקנה?

  • חישוב הפנסיה תלוי במשך התקופה בה הפקדת כספים לקרן ובשכר המבוטח שלך לאורך שנות החיסכון וכן בשיטת חישוב השכר הקובע.
  • כל שנת הפקדה מזכה אותך ב-2% מהשכר הקובע לפנסיה ("לעמיתי תקופת הביניים 1.6%). שיעור הקצבה המרבי עומד על 70% ("לעמיתי תקופת הביניים 56%).
  • מידע נוסף על אופן חישוב פנסיית הזקנה – מופיע באתר גילעד, בכתובת: gilad-pension.co.il