סוכנים ויועצים

לקבלת מענה בנוגע לייפוי כוח ליועץ פנסיוני או לסוכן פנסיוני יש לפנות בהתאם לפרטי ההתקשרות הבאים:

  • שם איש הקשר: אפרים רצאבי, מנהל אגף שירות לקוחות
  • מספר טלפון: 03-5765845
  • מספר פקס: 03-5756891
  • כתובת דוא"ל אלקטרוני: sherut@gilad-pension.co.il
נוהל חתימה ממוחשבת של לקוח או של בעל רישיון
178.21 KB 2020.09.06