2016

טפסים להורדה

דו"ח כספי קרן הפנסיה לשנת 2016
691.25 KB 2020.07.19
דו"ח כספי קרן הפנסיה לרבעון שלישי 2016
560.89 KB 2020.07.22
דו"ח כספי קרן הפנסיה לרבעון שני 2016
575.97 KB 2020.07.19
דו"ח כספי קרן הפנסיה לרבעון ראשון 2016
442.67 KB 2020.07.19
דו"ח אקטוארי לשנת 2016
1.32 MB 2020.07.19
דו"ח כספי חברה מנהלת לשנת 2016
703.46 KB 2020.07.19
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון שלישי 2016
480.29 KB 2020.07.22
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון שני 2016
482.14 KB 2020.07.19
דו"ח כספי חברה מנהלת לרבעון ראשון 2016
411.67 KB 2020.07.19
דו"ח דירקטוריון לשנת 2016
838.92 KB 2020.07.19
דו"ח דירקטוריון לרבעון שלישי 2016
421.17 KB 2020.07.22
דו"ח דירקטוריון לרבעון שני 2016
405.90 KB 2020.07.19
דו"ח דירקטוריון לרבעון ראשון 2016
310.29 KB 2020.07.19
דו"ח תקופתי לשנת 2016
436.67 KB 2020.07.19