אודות גילעד

קרן גילעד הותיקה הוקמה בשנת 1959.

השליטה בקרן הפועלת עד היום, היא של קבוצת העמיתים וייחודה בכך שבמשך כל שנות פעילותה השכילה לשמור על איזון אקטוארי ואף על עודף אקטוארי. תודות לכך, לא נכללה גילעד בקרנות הפנסיה עליהם הוחלה הרפורמה בקרנות הפנסיה הוותיקות ועמיתי הקרן לא נפגעו.
הונה הצבור של קרן גילעד הוותיקה, בסוף שנת 2018, הוא כ-10 מילארד ₪.
חברים בה כ-8,500 עמיתים (פעילים ומוקפאים). מספר המעסיקים המבטחים עובדים במסגרת זו הוא כ-500, ובהם נכללים בין השאר: אוניברסיטת בר אילן, חברת פלאפון, בנק המזרחי, מעונות אמונה, קבוצת מוטורולה ישראל, קיבוצים, מכללות אקדמיות, מרכז ישיבות בני-עקיבא ועוד.

מבנה בעלות קבוצת "גילעד"

בתאריך 15.3.2011 אישר בית המשפט המחוזי בת"א את השינוי המבני בגילעד – פרטים בקישור.