הצבעות באסיפות כלליות
דוח השתתפות באסיפות 01.01.2020-09.11.2020
1.48 MB 2020.11.10